ดูสดน้ำท่วมด้วยกล้องระบบส่งสัญญาณภาพ CCTV

ช่วงนี้ฝนตกทั่วประเทศไทย บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังสูง ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำท่วม ประชาชนอาจเกิดความวิตกกังวลว่าน้ำจะท่วมพื้นที่ตนเองหรือไม่ เพื่อให้คลายความกังวลระดับหนึ่ง และเพื่อการวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วม เราสามารถดูสถานการน้ำจากลุ่มน้ำต่างๆ ผ่านทางกล้อง CCTV ซึ่งจัดทำโดยเว็บไซด์ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ) สามารถเข้าไปดูภาพจากกล้อง CCTV ได้ที่ ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ CCTV ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ (dwr.go.th)