พยากรณ์อากาศประจำวัน

ช่วงนี้ลมร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนพาดผ่านประเทศไทย ทำให้มีฝนตกเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย พื้นที่…