อาการโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน

8 อาการโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน ที่พบมีดังนี้ 1.อาการไอ 54 % 2.เจ็บคอ 37 % 3.มีไข้ 29 % 4.ปวดกล้ามเนื้อ 15 % 5.มีน้ำมูก 12 % 6.ปวดศีรษะ 10 % 7.หายใจลำบาก 5 % 8.ได้กลิ่นลดลงมีเพียง 2 % อาการของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 "สายพันธุ์โอไมครอน" จากข้อมูลที่รวบรวมทั้งต่างประเท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม