ติดตั้ง DNS Server บน Centos 6

ในการแปลง IP Address ในระบบอินเตอร์เนตให้ไปเป็นชื่อโดเมนเนม หรือกลับกันจากโดเมนเนมไปเป็น IP Address นั้น ต้องใช้ DNS Server ใน Centos 6 หรือ linux ใช้ ฺ Bind ในการทำ DNS สำหรับบทความนี้เป็นการ config Bind ใน Cenos 6 ข้อมูลที่ใช้ IP นอก 185.220.68.196 IP ภายใน 192.168.2.102 Domain pi3.club เริ่มแ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม