งานเข้า Yahoo! ล่มทั่วโลก

ตลอดวันนี้ที้งวัน 5 ก.ย. 2562 ผู้ใช้งานอินเตอร์เนตเกือบทั่วโลกไม่สามารถเข้าหน้าเว็บ Yahoo ได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบอีเมลของตัวเองที่ใช้บริการของ Yahoo ได้ ซึ่งทาง Yahoo ไม่ได้ออกมาแถลงถึงสาเหตุดังกล่าวที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บไซด์ YAHOO ได้ หรือทางบางพื้นที่ใช้งานได้แต่ก็ช้ามากในการโหลดหน้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม