กสทช. อนมัติ wifi 6ghz.เริ่มใช้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

กสทช. ก็ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 6 GHz และมีมติเห็นชอบให้คลื่นความถี่ย่าน 5.925 – 6.425 GHz สามารถใช้กันได้เป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องขออนุญาต (License-exempt) ส่วนย่านที่สูงไปกว่านั้น 6.425-7.125 GHz ขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงพิจารณา