รวมแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา

1.Thai Weather
รายงานสภาพอากาศของประเทศไทย สภาพอากาศปัจจุบัน, พยากรณ์อากาศ, เส้นทางพายุ, รายงานแผ่นดินไหว, เตือนภัยสภาพอากาศ, เรดาร์สภาพ อากาศ, ภาพถ่ายดาวเทียม, แผนที่อากาศและการรายงานสภาพ อากาศด้วยรูปถ่ายโดยตัวคุณเอง

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tmddev.thaiweather

2.Thai Weather Radio
แอปพลิเคชันฟังวิทยุออนไลน์สำหรับสมาร์ทโฟน รับฟังรายการวิทยุทั้งหมดของ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ฟังข่าว ฟังเพลง และรายงานสภาพ ภูมิอากาศทั่วไทย ด้วยคุณภาพเสียงคม ชัดทุกสถานี ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ของข่าวสาร

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tmddev.thaiweatherradio

3.TMD Earthquake
รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยม วิทยา รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก จากหน่วยงาน GEOFON, USGS, EMSC การคาดการณ์สึนามิจากความลึกและขนาดของแผ่นดินไหวในทะเลข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ แจ้งข้อความข่าวด่วน ผ่านทาง Notification

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.android.tmd.earthquake.earthquaketmd&hl=th