overwatch

Hasbro จะเปิดตัว “Monopoly” ในเกม Overwatch รูปแบบบอร์ดเกม

Blizzard และ Hasbro ประกาศความร่วมมือของพวกเขาในการสร้างชุดของเล่นบน Overwatch เกมออนไลน์ยอดนิยม หนึ่งในโครงการของ บริษัท โดยทาง Hasbro เปิดพรีออเดอร์ MONOPOLY Overwatch Edition หรือ Overwatch ในรูปแบบบอร์ดเกมนั่นเอง สำหรับเกม MONOPOLY Overwatch Edition ราคาจะอยู่ที่ $49.99 อ้างองจากข้อมูลใน ทว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีตรวจสอบความปลอดภัยของ email

สำนักงานสืบสวนคดีอาชญากรรมของรัฐ (LKA) มอบให้กับสถาบัน Hanno Plattner (HPI) HPI เปิดเว็บไซด์ตรวจสอบความปลอดภัยของอีเมล์ของแต่ละบุคคล ว่ามีการรั่วไหลของข้อมูล หรืออีเมลนั้นไม่ปลอดภัย โดยสามารถป้อนที่อยู่ ของอีเมลเพื่อตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์ https://sec.hpi.de/ilc/ โดยทาง HPI จะแจ้งทางอีเมลว่าที่อยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม